khairulamri
2 tahun yang lepas
300+ Perkataan yang orang Terengganu je faham

Org tranung jer tahu perkataang ning.. Senang nok sebuk, payoh nok eja


1. Lebong

2. Parok

3. Rohok

4. Glewak

5. Tobak

6. Nganjing

7. Rhepok

8. Tohok

9. Nja

10. Glebek nyeng


11. Khepok paler

12. Bradong

13. Ghudung ghapok

14. Sebek

15. Jok'ong

16. Dok soh beng

17. Klepek

18. Nusuk

19. Brayuk

20. Luga


21. Sedde

22. Sende

23. Dok rok

24. Sebbing

25. Rhesser

26. Lambo

27. Nyassor

28. Gheyok

29. Kenayak

30. Nyengga


31. Congok

32. Stabuk

33. Stambung

34. Selok

35. Kelese

36. Erek ring

37. Patoh reng

38. Kekeng soyok

39. Nebeng

40. Tebeng


41. Nibang

42. Gohek

43. Ppuing 

44. Cokkeng

45. Robal

46. Kalang 

47. Khejong

48. Settok

49. Netting

50. Titing


51. Gorrek

52. Tepek

53. Nyeng

54. Pporong

55. Purung

56. Lepek

57. Netey

58. Blipak

59. Khetey

60. Jerenggeng


61. Meppeh

62. Cattok

63. Beladung

64. Air chor

65. Nyenggeng

66. Jerebak

67. Etek

68. Rajut

69. Dokkek

70. Cotek


71. Nnewor

72. Jerebar

73. Potek

74. Teboh

75. Kehek 

76. Rodok

77. Cokko

78. Chokoh

79. Kembur

80. Nitah


81. Rrabik

82. Ropong

83. Gocoh

84. Nayyor

85. Bromoh

86. Gok

87. Nyakyer

88. Senggeng

89. Pecek

90. Leper


91. Kedaroh

92. Blohok

93. Belede

94. Beledi 

95. Naccor

96. Ranggoh

97. Jembeng

98. Cak puak

99. Ngongek

100. Khelak


101. Jenere

102. Tubik

103. Bolok

104. Chamba

105. Bdener

106. Doktong 

107. Dok oh

108. Kupik

109. Kheluk khelak

110. Kopek


111. Juruh

112. Jerembong

113. Bederohong

114. Leceh

115. Neppor 

116. Rebih

117. Chok

118. Rohek

119. Simbung

120. Belengah


121. Juruh

122. Bicut

123. Nettang 

124. Piyor

125. Neyok

126. Setabang

127. Sepeng

128. Bluah

129. Guri

130. Tembo 


131. Khabak

132. Brekmok

133. Jeretuh

133. Khipuk

134. Smabor

135. Ketik

136. Khelong

137. Khelot

138. Cerelong

139. Nyunyut

140. Khicit


141. Nawok

142. Kepek

143. Klebek

144. Se'eh 

145. Tohor 

146. Mette

147. Gong

148. Piyer

149. Gonyoh

150. Khobek


151. Khising

152. Lek'ik

153. Liuk

154. Kehek

155. Seng inguh

156. Ghuyuk

157. Kepeh

158. Settok

159. Khekoh

160. Glewak


161. Kechok

162. Glecoh

163. Bui

164. Kupi

165. Ripit

166. Jembe

167. Sabboh

168. Jangok

169. Nattang

170. Lembang


171. Bere

172. Tappong

173. Porreng

174. Ngesik

175. Cerida

176. Sepang kederang

177. Lebu

178. Nyeyeh

179. Supik

180. Kerik


181. Kurik

182. Kuit

183. Cobek

184. Khutih

185. Lesser

186. Bahang

187. Rabok

188. Ghobok

189. Peteh

190. Keting


191. Stimbung

192. Tonyoh

193. Gaha

194. Blana

195. Bleming

196. Starang

197. Megang

198. Kelih

199. Lepek

200. Selok


201. Bicu

202. Jeluwok

203. Pinnor

204. Katang

205. Khesok

206. Kesot

207. Ghetok

208. Soyok

209. Siyek

210. Piyah


211. Katok

212. Serebang

213. Tumuh

214. Sakkot

215. Ketek

216. Mettek

217. Kecek

218. Gelek

219. Bettak

220. Rebeh


221. Siyup

222. Kenaling

223. Lok

224. Sappok

225. Sakkok

226. Ropong

227. Lebong

228. Hanyar

229. Katuk

230. Khonyok


231. Koya

232. Telong

233. Ugak-ugak

234. Hungga

235. Cocoh

236. Junga

237. Lepe

238. Khiting

239. Segok

240. Berrok


241. Kaccik

242. Ngopong

243. Ngepong

244. Ghepok

245. Cacang

246. Pongoh

247. Noccat

248. Sepek

249. Porong

250. Chekoh


251. Kalor

252. Gere

253. Sekkuk

254. Sebbeng

255. Nebbeng

256. Tebbeng

257. Terohing

258. Kokheng

259. Kayu rol

260. Jettak


261. Seria

262. Tohok

263. Brusong

264. Bobok

265. Kutih

266. Unjuk

267. Seproh

268. Leccoh

269. Kicoh

270. Rrocoh


271. Jiruh

272. Juruh

273. Dokpok

274. Bokeh

275. Repih

276. Weig

277. Kokok

278. Jeluah

279. Bbira

280. Pitih


281. Skeleng

282. Samah

283. Pattak

284. Celeng

285. Gogeh

286. Ogeh

287. Handeng

289. Lembang

290. Debok


291. Pale haliang

292. Dok degih

293. Neroh

294. Cakne

295. Kkoley

296. Teme'e

297. Glekek

298. Cakduh

299. Mak nga

300. Teweng


301. Agah

302. Solo bolo

303. Bollah

304. Kkanjar

305. Kerabe

306. Pelepoh

307. Sekok

308. Legher

309. Lagho

310. Getang


311. Sekepeng

312. Cagang

313. Puahsang

314. Duane

315. Ada meh

316. Jelong

317. Jerang

318. Derohong

319. Perohong

320. Glasok


321. Mapuh

322. Mapuhkerah


Kalau ada lagi, sila tambah di komen ?