johnlabu
2 tahun yang lepas
Bagaimana mengelakkan daripada dikejar anjing

Jangan lari