johnlabu
2 tahun yang lepas
Kotak apa yang tak boleh diangkat?

Jawapan
Give up!