aksara
2 tahun yang lepas
Sekiranya masa untuk merebus 2 biji telur adalah 10 minit, berapa minit yang diperlukan untuk merebus 5 biji telur?

Jawapan
Give up!