Komik

Komik adalah sejenis seni visual yang menggabungkan lukisan dan tulisan untuk menyampaikan cerita secara berturutan

Tiada karya dijumpai.